Förklaring till lagtexten

Påbörjat innebär att angreppet pågår, slaget, sparken eller tillhygget är på väg mot målet, handen är på väg att gripa eller har redan gripit tag. Det är även påbörjat när angriparen klart är på väg mot offret.

Överhängande innebär att angreppet inte har påbörjats men det är mycket närstående i både tid och rum. T.ex. angriparen hotar att angripa och är så nära att han har möjlighet att sätta hotet i verket. Det måste även uppfattas som troligt att angriparen menar allvar med hotet.

Brottsligt angrepp innebär att det finns ett uppsåt och att fängelse kan följa på gärningen. En ofrivillig ”knuff” utan uppsåt föranleder ej rätt till nödvärn.

Person innebär vilken person som helst. Det kan vara du själv eller annan person. Om någon blir angripen och har rätt till nödvärn, har var och en som kommer till hjälp samma nödvärnsrätt.

Egendom innebär all egendom oavsett vem som äger egendomen. Du kan dock inte hindra någon att angripa sin egen egendom med stöd av nödvärn.

Bar gärning innebär att Du måste se tillgreppet. Nödvärn gäller bara i direkt anslutning i tid till bar gärning.

Rum, hus, gård eller fartyg anses som en fullständig uppräkning av samtliga utrymmen och platser, t.ex. bil, tält, husvagn. Gård behöver ej vara inhägnad.

Försöker tränga in i hus… innebär att Du har rätt att stoppa någon som vill in på området eller i lokalen om Du vet att personen inte får vistas där av någon orsak.

Den som olovligen trängt in i… innebär att Du får avlägsna (avhysa) den som olovligen har tagit sig in på området eller i lokalen.

Bostad innebär att Du bor, sover eller vistas på denna plats. Det kan vara ett eller flera rum, ett tält, husvagn eller annan plats där Du tillfälligt bor. Man måste bo lagligt. Det behövs inte ett hyreskontrakt för att det skall räknas som bostad. Då det gäller bostad har Du rätt att avlägsna en person oavsett om denne är där lovligen eller olovligen om personen vägrar att gå när Du säger till. Angreppets beskaffenhet innebär det sätt som angreppet utförs på och hur kraftigt det är och om det är med tillhyggen eller vapen.

Det angripnas betydelse innebär hur betydelsefullt (värdefullt) det angripna är. Är det en människa finns det givetvis ingen begränsning av hur betydelsefull den är. När det gäller egendom, materiella ting, får Du använda betydligt mindre våld i nödvärn än när det gäller försvar av en eller flera människor.