Civilförsvarsutbildning för medborgaren

Självförsvarsutbildning för alla. 

 ( Personligt skydd för din säkerhet )

Halvdagskurs i personligt skydd teori och praktik.

Ett datum är inplanerade för kursen: Återkommer med datum

Varmt välkommen med din bokning!

Kostnad: Återkommer
För att man ska kunna genomföra kursen så krävs minst 8 deltagare.
Hör av er till mig för att få mer information.

Mikael Collberg 070- 297 07 09 el
mikael.collberg@jjkv.se

” Lär dig att hantera riskfyllda situationer och öka din trygghet samt hantera vardags rädslan!”

  • Förebyggande självskydd

  • Säkerhetstänkande

  • Mental förberedelse

  • Självförsvarstekniker

  • Lagen om självskydd

Att gå genom dåligt upplysta områden, arbeta ensam i en lokal eller möta aggressiva människor är exempel på situationer när du kan känna dig otrygg, rädd eller rent av hotad. De situationerna är lättare att hantera eller förebygga om du är väl förberedd. Förberedelsen kan vara mental – att du har tänkt igenom hur du kan agera – eller praktisk – hur du kan försvara dig.

Kursupplägg

  • Kursen ger grundläggande kunskaper i säkerhetstänkande, självskydd och självförsvar.
  • Kursen omfattas av 3-4timmars utbildning i teori och praktik.
  • Psykologi JuJutsuPersonligtSkydd

Kompendiet Personligt skydd ingår till varje kursdeltagare.
Våldets psykologi kan man beställa innan kurs start.

Betalning
Betalning sker via Handelsbanken Bankgiro  6531 5055 – 3247
Ange namn, personnummer  (exempel: Anders Andersson 19840101).

Hör av er till mig för att få mer information.
Mikael Collberg 070- 297 07 09 el mikael.collberg@jjkv.se