Ju-Jutsu Kai

Ju-jutsu Kai är Sveriges största ju-jutsustil och Ju-jutsu Kai utövas i form av fysisk och teknisk träning inriktad på det gällande graderingssystemet. Ju-jutsu Kai lämpar sig väl som självförsvar och inriktar sig därför på att ge medlemmarna en ökad kunskap om möjligheten att försvara sig mot fysiskt våld, samt att ge saklig information om de juridiska möjligheterna till nödvärn. Ju-jutsu Kai kan även utföras som en tävlingsidrott enligt Svenska Ju-jutsuförbundets regler.

Ju-jutsu har funnits i Sverige sedan 1908 då detta självförsvar och numera även idrott introducerades av Viking Cronholm. Det finns inom ju-jutsu olika stilar. Den stil som vi utövar heter Ju-jutsu Kai och är den största ju-jutsustilen i landet. Stilen grundades av Hans Greger i slutet av 60- talet och administreras av Svenska Ju-jutsuförbundet.

Ju-jutsu kai är ett system som bygger på allsidig kropps- och koordinationsträning som syftar till ett tekniskt och legalt självförsvar. För träning av barn och ungdomar mellan 9-14 år har Svenska Ju-jutsuförbundet ett speciellt graderingssystem som är anpassat efter barns och ungdomars fysiska förmåga.